:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: การประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

2 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30น. นายวิเชียร ทองจินดา ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร