:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอแม่ทา

3 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอแม่ทา โดยมี นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร