:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: รับมอบนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

8 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมรับมอบนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร