:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำปาง

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ได้มอบหมายให้ นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ปลัดเทศบาลตำบลทากาศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศ จัดกิจกรรมครั้งที่9/2566 กิจกรรมในวันนี้ได้นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำปาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร