:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ:  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 2/2566

14 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายบัญญัติ   กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในการประชุม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร