:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมแกนนำคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายบัญญัติ กิติกาศ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทากาศ มอบหมายให้นายประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ จำนวน 77 คน สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร