:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: #ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ และสถานที่ การให้บริการยืนยันตัวตน (e-KYC) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ และสถานที่ การให้บริการยืนยันตัวตน (e-KYC) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร