:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งล่วงหน้า

6 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 181/2566 วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

กกต. แจ้งเตือนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งล่วงหน้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร