:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

8 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ขอเชิญชวนประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00น. - 17.00น. 

#อย่านอนหลับทับสิทธิ์ #การเลือกตั้งคือหน้าที่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร