:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ
เลขที่ 444 หมู่ 4 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
โทรศัพท์ : 053-096008
โทรสาร (FAX) : 053-096009
E-mail : saraban@thakat.go.th
Website : www.thakat.go.th
Socail Network : Faceboook Page: เทศบาลตำบลทากาศ
Faceboook : ทต.ทากาศ แม่ทา

เพลิงไหม้/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ /เหตุด่วนเหตุร้าย / อุบัติเหตุ แจ้งศูนย์กู้ชีพเทศบาลฯ

โทรศัพท์ : 081-287-6124 ,053-096132

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หน่วยงานภายใน  โทรศัพท์ 053-096008
สำนักปลัด ต่อ  111
กองการศึกษา ต่อ  112
กองสาธารณสุขฯ ต่อ  113
กองคลัง ต่อ  115
กองช่าง ต่อ  117
ห้องนายกเทศมนตรี ต่อ  123
ห้องประชาสัมพันธ์ ต่อ  0

 

แผนที่เทศบาลตำบลทากาศ

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น