:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนันจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

                   เทศบาลตำบลทากาศ ได้มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนันจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลทากาศ เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

                  จึงใคร่ขอประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบต่อไป


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_478_36_56_326.pdf