:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองการศึกษา


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 26 ต.ค. 65
2 ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 26 ต.ค. 65