:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง ลพ.ถ. 05108 สายทางถนนเลียบลำน้ำแม่ทาหมื่นข้าว

วันที่ลงประกาศ: 10 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_34_56_290610.pdf