:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ. 05001 สายทางถนนบ้านทากาศ-บ้านหมื่นข้าวหมู่ที่4 บ้านหมื่นข้าวเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะทรายตำบลทากาศ ขนาดผิวทางกว้าง4.50-5.50เมตรยาว684เมตรหนา0.05เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า3,676ตารางเ

วันที่ลงประกาศ: 3 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_44_15_951067.pdf