:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ลงประกาศ: 12 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_59_25_13_991.pdf