:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ลงประกาศ: 4 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_73_51_11_833.pdf